MİM YAPI Sektörler

Mim Yapı, 25 yıldır Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yatırımcı ve müteahhit olarak; önemli  Üst Yapı, Alt Yapı ve Enerji projeleri gerçekleştirmiştir.

ÜST YAPI

Mim Yapı; Toplu Konut, Kentsel Dönüşüm, Eğitim Binaları, Yönetim Binaları gibi inşaat sektörünün hemen hemen bütün alanla- rında önemli projeler gerçekleştirmiştir.

ALT YAPI

Mim Yapı; önemli Alt Yapı Projeleri gerçekleştirmiştir. Bunlardan en sonuncusu 18.000 konutluk Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm projesi doğal gaz alt yapı projesidir.

ENERJİ

MİM YAPI inşaat sektörünün yanı sıra, Yenilenebilir Enerji Sektöründe de faaliyet göstermektedir. Bu maksatla Hidroelektrik Santraller ve Biyogaz Elektrik Santralleri inşa etmektedir.